31 травня 2023

Представляємо лектора XVII літньої школи профілю математика-інформатика "ЛОЛ-2023" / "Kharkiv-Vienna Science School"!

Іглін Сергій Петрович - кандидат технічних наук, професор кафедри прикладної математики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна.

Сергій Петрович закінчив інженерно-фізичний факультет НТУ "ХПІ" за фахом “Динаміка і міцність машин”. Сергій Петрович - фахівець в області математичного програмування, теорії й методів оптимізації. В 1980 році він захистив кандидатську дисертацію. А в 1989 році йому присвоєне вчене звання доцента кафедри прикладної математики. Учене звання професора НТУ "ХПІ" отримав у 2007 році.

Сергій Петрович Іглін є автором 80 робіт, у т.ч. 3 підручників та 1 наукової монографії.

Повернутися на головну

Контакти

Молодіжне наукове товариство "Q-BIT"

   http://qbit.org.ua/

Арзубов Микола Олексійович

Центр класичної освіти "Кобра"

   https://kobra.in.ua/

Крижановський Олександр Феліксович